Bläddra

Skönlitteratur för barn och unga – Historik, genrer, termer, analyser

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Skönlitteratur för barn och unga – Historik, genrer, termer, analyser

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
I en tid av kulturell och medieteknologisk förändring, och då betydelsen av humaniora inte sällan ifrågasätts, är det av stor vikt att ge blivande och verksamma lärare redskap att arbeta med litteratur. Skönlitteratur för barn och unga ger kunskap om barnlitteraturens framväxt och exempel på hur barnlitterära texter kan indelas, analyseras och diskuteras utifrån olika litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Boken ger en överblick också över nyare genrer inom barnlitteraturen såsom grafisk roman, teen lit och fanfiction. Författaren behandlar såväl bilderböcker som ungdomsböcker liksom så kallad crossover, litteratur för både barn och vuxna. Skönlitteratur för barn och unga vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare, samt till studenter i litteraturvetenskap på universitet och högskolor.