Bläddra

Skorstensboken : välj rätt CE-märkt skorsten

Köp här

Skorstensboken : välj rätt CE-märkt skorsten

Köp här
Skorstensboken välj rätt CE-märkt skorsten är en handledning för alla som yrkesmässigt berörs av skorstenar, och innehåller ett urval av de tekniska standarder som ligger till grund för CE-märkning av dessa. Standarderna är gemensamt framtagna inom EU och gäller som svensk standard. Europa är dock inte en homogen skorstensmarknad alla skorstenar fungerar inte för svenska förhållanden. Svensktillverkade skorstenar kan inte heller alltid användas utomlands. Därför behöver skorsten väljas efter bränsle, skorstensdimension efter eldstad och skorstensmaterial efter rökgasernas sammansättning. Byggreglerna uppfylls först när allt detta harmonierar. Den skorsten som klarar detta är rätt skorsten. Med denna bok blir det rätta valet enklare. Det rätta skorstensvalet är en förutsättning för ett lyckat uppdrag. Boken är en guide för hur man väljer skorsten efter användningsområde och klargör CE-märkning och dess betydelse. Förutom vägledningen ingår produktstandarder i ämnet