Bläddra

Skötselplanering i skogsbetesmarker : Vägledning

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Skötselplanering i skogsbetesmarker : Vägledning

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
För endast ett sekel sedan täckte skogsbetesmarker och andra naturbeten mycket stora arealer och utgjorde en grundförutsättning för landets försörjning och livsmedelsproduktion. Formade av århundraden av bete och lokalt mångbruk fanns en bred palett av skogsbetesmarker. Idag är det svårt att föreställa sig hur ett visst skogsbete kan ha sett ut och nyttjats, men det är ändå det vi behöver veta så mycket som möjligt om, för att förstå vad som har gett upphov till de natur- och kulturmiljövärden som finns kvar idag.