Bläddra

Skräpliv : rumänska berättelser

Utgått

Skräpliv : rumänska berättelser

Utgått

I samband med bokmässan i Göteborg, då Rumänien är fokusland, ger 2244 ut en antologi med rumänska noveller. Det rör sig om bidrag från tio olika författare. Vi har försökt hitta en balans mellan olika generationer författare, de flesta av dem aldrig tidigare översatta till svenska, och medvetet undvikit att ta med författare som redan är etablerade i Sverige. De noveller vi valt har samtliga skrivits efter kommunismens fall, även om några blickar bakåt i tiden. Tanken är att ge en trogen bild av hur dagens litteratur ser ut i Rumänien och vad rumänerna själva läser.Ensamheten löper som en röd tråd i många av de här berättelserna, vare sig det handlar om yngre eller äldre människor, om människor som övergetts av historien eller samhället eller av den egna familjen. Ett annat tema i antologin är de skelett man fortfarande har i garderoben efter mer än två decennier av frihet - många av gestalterna hemsöks av kommunisttidens synder och mardrömmar, men också - för vissa - av dess försvunna glans. Västs löften är också närvarande - drömmen om att resa bort, intresset för västerlandets ikoner, uppfattningen av frihet som ett bohemiskt 60-talssamhälle.De flesta av berättelserna är i första person och högst subjektiva. Mycket av det som berättas känns självupplevt. Andra gemensamma drag är svart humor och en lätt surrealism. Det knyter an till en absurdistisk tradition som finns även inom rumänsk film och konst, men också till de senaste decenniernas uppblåsta verklighet.