Bläddra

Skriva för livet – Explicit skrivundervisning i F-6 och fritidshem

Köp här

Skriva för livet – Explicit skrivundervisning i F-6 och fritidshem

Köp här
Skrivkunnighet är en nyckelkompetens för ett framgångsrikt liv. Att få möjlighet att utveckla ett funktionellt skriftspråk och att få lära sig att föra sin talan är en grundläggande rättighet. Den som inte kan formulera sig i skrift ställs utanför samhället. För att en elev ska kunna utvecklas till en skicklig skribent krävs många timmars ihärdig träning och en ändamålsenlig skrivundervisning. Skriva för livet baseras på forskning och praktisk erfarenhet. Författaren beskriver hur förskoleklass, grundskola och fritidshem tillsammans kan undervisa för att gynna elevers skrivutveckling, genom att ge eleverna stöd och handledning i skrivandets alla faser. I boken lyfts barns skriftspråksutveckling, processkrivande, genrepedagogik och digitalt skrivande. Det ges också konkreta exempel på hur läsande och skrivande kan kombineras i undervisningen. Boken är skriven för blivande och verksamma lärare, fritids­pedagoger, förskoleklasspersonal, skolbibliotekarier, förstelärare och rektorer.