Bläddra

Skrivarskola för superdetektiver – Elevbok 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Skrivarskola för superdetektiver – Elevbok 10-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Elevboken används som läslogg men också för planering av skrivandet och för reflektion. Planeringen och tankarna finns samlade och eleven kan gå tillbaka till dem när det behövs. I elevboken kan du som lärare se hur eleven skapar sin förståelse av texten. Du kan också utifrån elevens reflektioner lättare och mer medvetet välja att formulera frågor som aktiverar elevens vidare tänkande och arbete.