Bläddra

Skrivboken 4:e uppl

Köp här

Skrivboken 4:e uppl

Köp här
Skrivboken är avsedd för lärare på alla stadier. Boken ger alla som skriver grundläggande information om skrivandets konst.
Råd och rekommendationer i olika språkfrågor ges. I Skrivboken ges också exempel på olika texttypsmönster, och skribenten får förebilder för en del formella texttyper: brev, intyg, protokoll etc.
I den nu föreliggande femte upplagan har ytterligare anpassning gjorts till den moderna teknikens allt större betydelse för skrivandet. En grundlig översyn och revision har gjorts med avseende på nya skrivregler och exemplen på brev och andra formella skrivelser har justerats så att de kan tjäna som aktuella förebilder vid ordbehandling.