Bläddra

Skrivundervisningens grunder

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Skrivundervisningens grunder

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Att erövra skriftspråket är en fantastisk, utmanande och komplex uppgift. För eleven handlar det om såväl kognitiva, språkliga och kroppsliga, som sociala faktorer. För läraren gäller det att designa undervisningen så att den skapar förutsättningar för delaktighet och lärande hos alla elever.

I Skrivundervisningens grunder delar forskare och lärarutbildare med sig av sin mångåriga erfarenhet inom fältet. Boken ger en bred översikt över aktuell forskning om att lära sig skriva. Den visar på alla de förmågor, kunskaper och kompetenser som krävs för en framgångsrik skrivundervisning och för skrivlärande i dagens komplexa samhälle.

Alla kapitel är förankrade i skolans värld och de väver på olika sätt ihop teori och praktik. De handlar bland annat om skrivutveckling och skrivandets hantverk, skrivrörlighet, elevers skrivande i olika ämnen och skrivbedömning, men också om flerspråkighet, kreativ grammatik, och multimodalt skrivande. Författarna behandlar också dyslexi och skrivsvårigheter, skrivande ur specialpedagogiska och inkluderande perspektiv samt hur skrivandet kan bidra till ett ökat deltagande och engagemang för demokratins kärnvärden.

I slutet av de flesta kapitel ges förslag på diskussionsfrågor och praktiska uppgifter för att knyta ihop teori och praktik.

Bokens redaktörer är Karin Forsling och Catharina Tjernberg.


Tarja Alatalo är filosofie doktor, docent och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Susanna Andersson är adjunkt i specialpedagogik och doktorand i didaktik på Mälardalens högskola.

Karin Forsling (red.) är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet.

Anna Fouganthine är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet samt vid ILT, Inläsningstjänst i Stockholm.

Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Åsa av Geijerstam är docent i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet.

Camilla Grönvall Fransson är adjunkt och doktorand vid Karlstads universitet.

Carina Hermansson är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Linnéuniversitetet.

Elisabet Härenstam är författare, lärare, lärarutbildare och berättare.

Annelie K. Johansson är verksam som adjunkt i svenska språket på Karlstads universitet.

Anne-Marie Körling är lärare, författare, föreläsare och Sveriges Läsambassadör 2015 till 2017.

Caroline Liberg är professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.

Eva Lindgren är professor i språkdidaktik vid Umeå universitet.

Gunilla Sandberg är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Mälardalens högskola.

Gustaf B. Skar är svensklärare och doktor i utbildningsvetenskap.

Marie Tanner är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Catharina Tjernberg (red.) är filosofie doktor i specialpedagogik och universitetslektor vid Karlstads universitet.

Åsa Wedin är filosofie doktor i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Maria Westman är filosofie doktor i nordiska språk, docent och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Daroon Yassin Falk är filosofie doktor och universitetslektor i svenska språket vid Örebro universitet.