Bläddra

Skuldebrevsrätten : en introduktion

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden

Skuldebrevsrätten : en introduktion

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden

Skuldebrevsrätten. En introduktion är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med särskilt fokus på skuldebrevslagens bestämmelser. Även annan lagstiftning med en nära koppling till skuldebrevslagen behandlas, exempelvis räntelagen, preskriptionslagen och konsumentkreditlagen.