Bläddra

Småländska förebilder & föregångare

Köp här

Småländska förebilder & föregångare

Köp här
Alla de i Småländska förebilder & föregångare beskrivna personerna har anknytning till Småland. Alla har de påverkat sin eftervärld, antingen genom sina handlingar, som föregångare, eller genom att vara inspiratörer, som förebilder. Urvalet vill i sig visa hur vi kan uppmärksamma den kraft som finns i historien och hos de människor som före oss slitit med frågor som är varaktigt giltiga.

De medverkande ledamöterna i Smålands Akademi har gjort ett personligt urval och ofta utifrån möten i livet skrivit om sin smålänning. Objektet kan vara ens egen far som för Margareta Strömstedt eller en rad tanter som för Birgit Carlstén. Det är inte ens säkert att alla har existerat i verkligheten. De har dock samtliga satt sina tydliga spår och på olika vis haft inflytande på sitt landskap och dess invånare.

Läs och fundera över vilka dina småländska förebilder är och vilka du ännu inte har upptäckt.