Bläddra

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar –

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling Sociala grupper
Köp här

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar –

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Åldersgrupper: ungdomar Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling Sociala grupper
Köp här
Smärtbehandling till barn och ungdomar fortsätter att utvecklas som kunskapsområde och den kliniska tillämpningen av ny kunskap inom området får allt större spridning. Fortfarande finns det dock förbättringar som kan göras för att ytterligare optimera ett gott omhändertagande av barn och ungdomar inom sjukvården.

I denna andra upplagan av Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar har innehållet uppdaterats och några nya författare har tillkommit. Ny forskning och beprövad erfarenhet från det senaste decenniet har inkluderats. Boken utgår som tidigare från smärtans fenomenologi, smärtanalys och smärtbehandling. Den biopsykosociala modellen vid långvariga smärttillstånd har fått en mer framträdande roll. Farmakologiska behandlingar har förbättrats vilket beskrivs i boken.

Boken vänder sig till läkare under grundutbildning, allmän- och bastjänstgöring men är även relevant för alla inom sjukvården som kommer i kontakt med barn i sin kliniska verksamhet eller i sin utbildning såsom barnläkare, smärtläkare, allmänläkare, barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter.