Bläddra

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social dokumentation och ICF utvecklat verksamheter. En utförlig beskrivning ges av utvecklingen av verksamheten på Bräcke diakoni i Göteborg.

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och uppdaterad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till.

Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper.

Om författarna

Ann Nilsson och Thomas Carlsson, är båda fil.mag. i vårdpedagogik  och arbetar som lärare på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De arbetar också med metod- och organisationsutveckling med kommuner och företag som kunder. De är flitigt anlitade och uppskattade föreläsare inom området..