Bläddra

Social exkludering : perspektiv, process och problemkonstruktion

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Social exkludering : perspektiv, process och problemkonstruktion

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
I den här antologin samlas 14 forskare som argumenterar för vikten av att studera det samtida sociala arbetet utifrån social exkludering som teoretiskt perspektiv. Exkludering betraktas ofta som ett tillstånd eller statisk position vars omfattning kan mätas och kvantifieras. Här anläggs ett annat perspektiv: att social exkludering bör förstås och studeras som en process. Exkluderingsprocesser handlar om gränsdragningar och kontroll av gränser. I fokus för antologibidragens analyser står de aktörer, ­tekniker, ideologier och praktiker som understödjer, ger upphov till och reproducerar social exkludering i form av ojämlika livsvillkor, ­ned­tystade röster eller otrygga, underordnade positioner. Social exkludering: Perspektiv, process, problemkonstruktioner kan användas på socionomprogrammets grundutbildning men lämpar sig även för kurser i sociologi, kriminologi, socialpsykologi och social­pedagogik. Den vänder sig också till yrkesverksamma socionomer som vill vidareutveckla det sociala arbetets praktik, liksom till andra som är intresserade av frågor som rör sociala problemkonstruktioner, kategori­seringar och dess konsekvenser.