Bläddra

Social mättnad, relationell hunger

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Social mättnad, relationell hunger

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken handlar om hur vanliga konsumenter utmanar den etablerade matindustrin. I digitala grupper kan individer diskutera sådant som engagerar dem. Det kan handla om tillverkning av margarin, dolt socker eller antibiotika i kött. Jakten på sanningen om maten gör konsumenter till detektiver: de är vaksamma och vill ”avslöja” företag och myndigheter. Organisationer, å sin sida, måste förhålla sig till konsumenters organiserade engagemang. Hur organisationer ser på sin egen roll, och hur de betraktar andras, påverkar hur de väljer att kommunicera. I boken studeras medborgarinitiativet Matfusket, Livsmedelsverket, Livsmedelsföretagen och tre producerande företag (ICA, Oatly & Nestlé). Boken utforskar deras olika syn på expertrollen och känslor. Deras skilda sätt att agera på sociala medier diskuteras också, dels utifrån Matfusket, dels utifrån ett organisationsperspektiv. Men studien visar också på riskerna med motstående positioner och faran med alltför få mötesplatser där föreställningar kan prövas mot varandra. Boken vänder sig till forskare och studenter med intresse för strategisk kommunikation ur ett relationellt perspektiv, men är också relevant för strateger i organisationer som möts av konspirerande medborgare.