Bläddra

Social mobilisering

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Social mobilisering

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de ursprungliga idéerna om att det sociala arbetet bör vara samhällsförändrande tenderar att glömmas bort.

Denna bok visar på alternativen. Här presenteras den sociala mobiliseringens värdegrunder, och i ett antal kapitel redovisas hur social mobilisering kan komma till stånd på arbetsplatser, i föreningar och i offentliga organisationer. Påfallande ofta sker det utan direkt inblandning av professionella. Med den här boken vill författarna visa att det är nödvändigt att öka kunskapen om hur sådana processer kan komma till stånd, så att yrkesverksamma inom socialt arbete ska kunna stimulera och underlätta dem.

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma, till föreningsaktiva inom det sociala verksamhetsområdet och till alla som är intresserade av det sociala arbetets utmaningar.

Bokens redaktörer är verksamma vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Övriga författare är forskare och lärare vid sex lärosäten i Sverige och i Storbritannien.

Verner Denvall är professor i socialt arbete och verksam vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Cecilia Heule är universitetsadjunkt och doktorand på Socialhögskolan, Lunds universitet.

Arne Kristiansen är fil. dr i socialt arbete, verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.