Bläddra

Social mobilisering : lärdomar från fyra svenska städer

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Social mobilisering : lärdomar från fyra svenska städer

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Social mobilisering och rättighetsbaserat arbete handlar om att stödja marginaliserade gruppers organisering. Det handlar om att låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Boken "Social mobilisering" är skriven utifrån en vilja att vitalisera det sociala arbetet, både inom civilsamhället och inom den offentliga sektorn. Utifrån konkreta mobiliseringsprocesser resultatet av ett projekt i Sveriges Stadsmissioners regi visar boken på styrkan med att stödja människors egenorganisering. De sju presenterade fallstudierna täcker in alltifrån grannsamverkan till protest och politiskt påverkansarbete. I fallstudierna diskuteras framgångsfaktorer, svårigheter och motgångar i öppna och reflekterande texter i avsikt att lära och gemensamt stärka det sociala arbetet inför framtida utmaningar. Fallstudierna ramas in av en teoretisk genomgång och analys av det konkreta mobiliseringsarbetet skrivet av följeforskare som följt projektet. Boken riktar sig till yrkesverksamma, studerande och föreningsaktiva, och till alla som är engagerade och intresserade av samhällsarbete i bred bemärkelse.