Bläddra

Sociala antenner : att förstå vad andra tänker och känner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: funktionshinder
Köp här

Sociala antenner : att förstå vad andra tänker och känner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: funktionshinder
Köp här
Känner du någon som har diagnosen Asperger syndrom? Har du kanske diagnosen själv?
Då vet du att den inte används längre. Att allt ska heta autism eller autismspektrumtillstånd (AST).
Är AST något man får eller något man är född med? Ser det olika ut hos pojkar och flickor?
Vad borde lärare veta om elever med AST? Kan man leva ett bra liv med AST?
Dessa och fler frågor får du svar på i denna bok.
Vi som har skrivit boken tycker det är viktigt att lärare och andra som arbetar med barn och unga får mer kunskap om autism. Lika viktigt är det att barn och unga förstår vad syskon, någon i klassen eller kanske du själv kämpar med.
Boken är utgiven med stöd från Stiftelsen Autism samt Riksförbundet Attention.