Bläddra

Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tidiga insatser kan ge samhällsekonomiska vinster på sikt. Det kan till exempel handla om ökade satsningar för att se till att barn och unga klarar skolan för att på så sätt lättare ta sig ut i arbetslivet. Ett sätt att göra dessa insatser är genom så kallade sociala investeringsfonder. Drygt 60 kommuner har infört någon form av social investeringsfond och lika många funderar på att göra det. Med utgångspunkt i de kommuner som har infört fonderna, med pionjärkommunen Norrköping som ett exempel, beskriver författaren hur fonderna fungerar i dag. Rapporten utmynnar i råd om hur fonderna bör utformas och utvecklas. Författare är Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet.