Bläddra

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärds­staten och politiken spelar en mycket stor roll på rättsområdet. Detta leder till att lagstiftningen ändras ganska ofta, även om grunddragen är beständiga.

Boken består av tre avdelningar. Avdelning I ger en introduktion till socialförsäkringsområdet som helhet och till de vanligaste förmånerna. Systematiskt följs upplägget i socialförsäkringsbalken. I avdelning II följer en introduktion till arbetslöshetsförsäkringen och reglerna om arbetslöshetskassor. I avdelning III behandlar vi dessa rättsområdens samverkan med den EU-rättsliga regleringen.

I denna upplaga har vi beaktat effekterna av covid-19-pandemin och tagit hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Vissa avsnitt, exempelvis om assistansersättning, är mer grundligt omarbetade.

Boken vänder sig till alla som på ett översiktligt sätt vill få ett grepp om ett ganska oöverskådligt område. Främst riktar den sig till studenter vid juristprogrammen och utbildningar i socialt arbete.