Bläddra

Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Socialförsäkringen konstruerades i sin rättsliga form under den tidiga efterkrigstiden. Denna form låg sedan fast, till för några år sedan. År 2010 instiftades den nya socialförsäkringsbalken. I sig innebar denna nya lagtekniska form inga större förändringar, vilket däremot förändringarna och införandet av tidsgränser för rätten till sjukpenning gjorde 2008. Redan under 1990-talet hade dock socialförsäkringen hamnat i politiskt fokus, och en mängd politiska förändringar genomfördes, vilket naturligtvis påverkade den rättsliga regleringen av socialförsäkringen.
Denna lärobok ger en introduktion till den del av socialförsäkringen som motsvarar den sociala risken att bli sjuk och att inte kunna försörja sig genom att förvärvsarbeta. Med det som utgångspunkt behandlas också rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenning, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.
Socialförsäkringsrätt – om ersättning vid sjukdom vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.
Boken är en ny version av Ersättning vid sjukdom – en socialförsäkringsrättslig
introduktion, som utkom 2008.