Bläddra

Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Socialförsäkringsrätt : vid funktionsnedsättning och sjukdom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag.

Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES.

Vid sjukdom och skada behandlas rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta.

För den som har funktionsnedsättning redogörs för möjlighet till handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning samt bilstöd.

Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.

Boken vänder sig främst till högskole- och universitetsstudenter inom socionom-, handikapp- och rehabiliteringsprogram, vårdvetenskapliga program samt fristående kurser inom dessa områden, men även till yrkesverksamma inom välfärdssektorn.

Elisabeth Arvidsson är jur.kand., LLM och senior universitetsadjunkt vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola, där hon undervisar i bland annat LSS socialförsäkringsrätt.