Bläddra

Socialpsykologi och samtidsanalys – En introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Socialpsykologi och samtidsanalys – En introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Socialpsykologi och samtidsanalys utgör en introduktion till det socialpsykologiska tänkandet om vår samtid. Den socialpsykologi som presenteras i boken kan beskrivas som socialfilosofiskt inspirerad, kritisk och hermeneutisk. Socialfilosofiska teorier hjälper oss att analysera övergripande samhällsförändringar. Det kritiska perspektivet hämtar inspiration från bland annat feministisk teori, poststrukturalism och kulturteori. De hermeneutiska inslagen placerar boken inom en tradition där det handlar om att komma nära och att försöka förstå människors sociala handlande. En annan viktig del i det socialpsykologiska tänkandet är den teoretiska fantasin. Med hjälp av denna fantasi närmar sig författaren en rad centrala frågor och diskussioner om till exempel rasism, ”normalitet”, terrorism, extrema kroppar och fejknyheter. I boken varvas teoretiska reflektioner med tankeväckande exempel och forskning. Målsättning är att visa läsaren hur man kan ”göra” socialpsykologi för vår tid. Socialpsykologi och samtidsanalys riktar sig i första hand till studenter på grundnivå inom främst sociologi, psykologi, pedagogik samt lärarutbildning.