Bläddra

Socialrätt 2020 – Författningssamling i socialrätt

Kategorier: Juridik
Köp här

Socialrätt 2020 – Författningssamling i socialrätt

Kategorier: Juridik
Köp här
Socialrätt 2020 - författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i socialrätt. Boken inkluderar förutom socialrätt även författningar från civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, medborgar- och utlänningslagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunalrätt och processrätt. I år har bland annat lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter lagts till. Utöver författningstext innehåller författningssamlingen en rad juridiska hjälpmedel som: tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning, för att underlätta snabb sökning hänvisningar till centrala förarbeten i inledningen av författningen hänvisningar till centrala rättsfall vid aktuell paragraf rättsfallsregister från HD, HFD och AD, med kortare beskrivningar av rättsfallens innehåll sakregister.