Bläddra

Socialrätt 2022 : lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Socialrätt 2022 : lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Socialrätt 2022 – lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i socialrätt. Boken inkluderar förutom socialrätt även författningar från civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, medborgar- och utlännings­lag­stiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunal­rätt och processrätt. Utöver många nya rättsfall har vi i år även lagt till lagen (1988:688) om kontaktförbud. Författningssamlingen innehåller författningstext och en rad juridiska hjälpmedel som: • tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning, för att underlätta snabb sökning • hänvisningar till centrala förarbeten i inledningen av författningen • hänvisningar till centrala rättsfall vid aktuell paragraf • rättsfallsregister från HD, HFD och AD, med kortare beskrivningar av rättsfallens innehåll • sakregister. I Socialrätt ingår en digital version av boken som du når genom att aktivera koden på omslagets insida.