Bläddra

Socialtjänstlagen – en lagkommentar

Köp här

Socialtjänstlagen – en lagkommentar

Köp här
Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002. Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). I denna bok ges kommentarer till hela socialtjänstlagen, paragraf för paragraf. Kommentarerna speglar den lydelse som socialtjänstlagen hade den 1 januari 2012. Innehållet till kommentarerna är framför allt hämtat från lagens förarbeten. I anslutning till varje paragraf anges från vilka förarbeten innehållet har hämtats. Här finns också hänvisningar till relevant praxis, föreskrifter m.m. Boken riktar sig till alla som behöver tillämpa socialtjänstlagen i sitt dagliga arbete, främst inom socialtjänsten. Naturligtvis kan kommentarerna även användas av jurister och andra som vill ha stöd i att tolka och förstå socialtjänstlagens bestämmelser samt under utbildningar. Kommentarerna är hämtade ur informationstjänsten JP Socialnet. Där har lagkommentarerna kompletterats med länkar direkt in i alla relevanta förarbeten, författningar, praxis m.m. I internettjänsten återfinns alltid en uppdaterad version av lagkommentarerna. Om författarna Eva Lillie är redaktör för JP Infonet Förlags informationstjänst JP Socialnet. Hon är jurist med mångårig erfarenhet av arbete med socialrätt. Lena Sandström har bland annat ett förflutet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och som kommunjurist. Lena har även erfarenhet som föredragande hos Justitieombudsmannen och Riksdagens socialutskott och har deltagit som sakkunnig i ett flertal statliga utredningar. Hon har även varit verksam i KommunLex AB.