Bläddra

Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Köp här

Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling : kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862 – ca 1920

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Köp här
Från senare delen av 1800-talet påverkades svenskt kyrkoliv av olika väckelserörelser. En av dem var den nyevangeliska. År 1878 bildades Svenska Missionsförbundet (SMF) som organiserade både missionsföreningar och missionsförsamlingar. Även i Siljansbygden i Dalarna etablerades missionsförsamlingar anknutna till SMF. Många blev medlemmar. I samhällen och byar byggdes missionshus och befolkningen hjälpte till. Hur uppkom och utformades mötet mellan missionsförsamlingarna och det mer traditionsbevarande och kollektiva lokalsamhället där? Hur kom missionsförsamlingarna att vara integrerade och attraktiva gemenskaper? Undersökningen startar i 1860-talet och följer utvecklingen fram till ca 1920 i Orsa, Mora, Solleröns, Leksands och Rättviks socknar. Författaren är verksam som lektor i kyrkohistoria vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, och har sin släkt förankrad i Siljansområdet.