Bläddra

Sök & Finn 1 – elevbok : informationssökning och källkritik på nätet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sök & Finn 1 – elevbok : informationssökning och källkritik på nätet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Sök & Finn är en läromedelsserie i medie- och informationskunnighet (MIK), det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Böckerna utvecklar elevernas digitala kompetens med fokus på informationssökning och källkritik på webben. Läromedlet baseras på aktuell forskning, Lgr11 och UNESCOs definition av medie- och informationskunnighet.

I serien ingår: Sök & Finn 1 (åk 1–3), Sök & Finn 2 (åk 2–3) och Sök & Finn 3 (åk 3). Böckerna utgår från en gemensam grund med stigande svårighetsgrad. Till varje arbetsbok finns en lärarbok med handledning och tydliga anvisningar.

I Sök & Finn 1 arbetar eleverna bland annat med:
* introduktion till information och informationssökning på webben,
* sökvägar och källor,
* Google, träfflistan och att söka bilder,
* tankekartor, nyckelord och att hitta rätt sökord, och
* bildanalys, kategorisering och kritisk granskning av bilder och källor.

Alla kapitel avslutas med elevens egen utvärdering och ger chans att upptäcka sådant som behöver repeteras.

Sök & Finn passar dig som vill:
* ha ett läromedel i medie- och informationskunnighet utifrån Lgr11 och centralt innehåll i svenska, SO och bild i åk 1–3,
* arbeta med MIK på ett stegvis och strukturerat vis,
* få handledning, stöd och inspiration, och
* få hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper.

Förutsättningar:
* Läraren behöver tillgång till internetuppkopplad dator och storbildsskärm.
* Det är en fördel, men inte en nödvändighet, att eleverna har tillgång till internetuppkopplad dator/surfplatta.