Bläddra

Som ett glas vatten : eller för katternas skull

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Som ett glas vatten : eller för katternas skull

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Vad associerar du vatten med? Något livgivande och själva förutsättningen för vår tillvaro här på jorden? Klart källvatten att släcka törsten med? Själv ansåg jag att något tråkigare än ett glas vatten svårligen gick att tänka sig: utan färg, vanligt och intetsägande - och helt utan smak. Dessa tankar upptog mig mycket när jag växte upp. «Som ett glas vatten» ville jag för allt i världen inte vara! Var jag det då? Avgör själv.