Bläddra

Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980

Köp här

Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980

Köp här
I över hundra år har kvinnor och män sökt en livspartner i annonser där de beskrivit sig själva och den de söker. I dessa beskrivningar finns berättelser så små och vardagliga till både form och innehåll att de lätt passerar oss förbi. Men de rymmer ett bidrag till en stor berättelse om män och kvinnor i en tid av stora förändringar. 

I takt med att det moderna Sverige växte fram hittade man nya lösningar på frågor om till exempel försörjning, arbetsdelning och föräldraskap. Historikers beskrivningar av dessa förändringar har ofta byggt på statligt, institutionellt och politiskt material. Kontaktannonsernas beskrivningar ger ett nytt perspektiv på dessa förändringar och hjälper oss att förstå hur män och kvinnor begripliggjort sin föränderliga värld. Kontaktannonser ger oss en unik tillgång till människors ambitioner, förhoppningar och tolkningar av erfarenheter. 

I denna avhandling undersöks 5 000 annonser skrivna av män och kvinnor i sökandet efter en livspartner av motsatt kön. Dessa dokument, publicerade i Dagens Nyheter 1890–1980, låter oss ta del av en stor mängd olika röster, både mäns och kvinnors. Trots det lilla formatet kan de ge oss nya inblickar i 1900-talets genushistoria.