Bläddra

Som man frågar får man svar : en introduktion i intervju- och enkätteknik

Köp här

Som man frågar får man svar : en introduktion i intervju- och enkätteknik

Köp här
Denna bok om intervjuteknik går bland annat igenom frågemetoder, begreppsdefiniering, fråge- och instruktionsformulering, datainsamling och analys. Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi, har undervisat lärare och blivande psykologer i intervjuteknik och lett en lång rad forskningsprojekt, i vilka stora enkäter och omfattande intervjuer kommit till användning.