Bläddra

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan & hopp

Köp här

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan & hopp

Köp här
"Om integration ska lyckas måste alla människor oavsett etnisk och religiös tillhörighet få en möjlighet att förverkliga sina drömmar. När svenskarna utvandrade fick de möjlighet att skörda framgångar och bidra till det nya landets utveckling och välstånd. På samma sätt måste somalier i Sverige få samma möjlighet att bygga en tillvaro här." Boken beskriver två sidor av somalisk invandring till Sverige: å ena sidan förväntningarna hos personer i Nairobi som väntar på att få återförenas med sina familjer i Sverige, å andra sidan vittnesmål från somalisvenskar som bor i Sverige sedan flera år och har etablerat sig i svenska samhället. Förhoppningen är att ge plats för somalisvenskarnas egna upplevelser och visa på vägar framåt för att somalier i Sverige ska göra sig hemmastadda här precis som på många andra håll i världen.