Bläddra

Sorgedagbok : 26 oktober 1977 – 15 september 1979

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Dagböcker och brev
Köp här

Sorgedagbok : 26 oktober 1977 – 15 september 1979

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Dagböcker och brev
Köp här

Dagen efter moderns död den 26 oktober 1977 påbörjade Roland Barthes Sorgedagbok. Han kommer där att följa processen att sörja en älskad människas bortgång lika nära som han i Kärlekens samtal följt förälskelsens process, genom att studera relationen till det som blir kvar efter en människa och det som går förlorat i och med hennes död. På 330 vita kort registrerade han varje reaktion, varje förnimmelse under sorgearbetet. Boken kom att bli Barthes mest personliga verk. Med filosofins och litteraturens hjälp blottläggs det mest intima och utlämnade hos en människa. Genom sin kompromisslöst utforskande ärlighet ger Sorgedagbok ett viktigt bidrag till vår kunskap om oss själva. Sällan har litteraturen tjänat ett så tydligt syfte: att vara till tröst.

 

Roland Barthes, född 12 november 1915 i Cherbourg, död 26 mars 1980 i Paris. Fransk författare, semiotiker och professor på Collège de France. Hans texter har haft stort inflytande inom en rad fält, speciellt inom semiotik, litteraturvetenskap och textteori. Bland hans mest betydande filosofiska verk räknas Litteraturens nollpunkt (1953) och Kärlekens samtal (1977).