Bläddra

Spår av tro 3

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Spår av tro 3

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

I Spår av tro lär eleverna känna Bibeln och den kristna traditionen. De går även vidare till andra trosinriktningar och målet är att de ska utveckla respekt och tolerans för andra människors olika sätt att tro. Spår av tro ger eleverna möjlighet att reflektera över religiösa, moraliska och etiska frågor.

Serien Spår av tro består för årskurs 1–3 av två elevböcker och två lärarhandledningar, en för de två första skolåren och en för årskurs 3. De kan användas lika väl i åldersblandade klasser som i homogena.

Texterna i elevböckerna är lättlästa, skrivna med tanke på att eleverna själva ska kunna läsa dem redan från år 1. Böckerna går tidigt att använda som läxläsbok.

SPÅR AV TRO 3

Spår av tro 3 tar vid där den första boken slutade. Vi börjar alltså med att Israels folk kommer in i det nya landet, Kanaans land. Med bokens uppläggning arbetar man med Gamla testamentets texter om domarna, kungarna och profeterna under höstterminen i trean, fram till första advent. Då börjar man med Kyrkoåret och följer sedan under resten av året kyrkoårets rytm.

Boken innehåller också avsnittet Jesus möter människor, med några av de mest kända liknelserna.

VILKA SPÅR KAN VI SE IDAG?

Målet med böckerna är bland annat att eleverna ska upptäcka "spåren" av Jesu liv i kyrkoåret, att de ska se sambanden mellan Jesu liv och våra högtider. Att få denna fördjupade kunskap om vår kultur och våra traditioner är viktigt för alla, inte minst våra invandrarbarn.

Också i detta sammanhang tar vi upp att det finns olika sätt att tro, att inte alla människor firar samma traditioner. Det kan ju inte nog betonas hur viktigt det är att respektera alla barns olika tro.