Bläddra

Spectrum 5.0 Appendix : standard för samlingsförvaltning på museer

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Spectrum 5.0 Appendix : standard för samlingsförvaltning på museer

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Vissa av dessa arbetsuppgifter utförs dagligen, som att flytta objekt eller uppdatera information om objektets placering. Andra utförs då och då, som att se över och uppdatera försäkringar. Dessa arbetsuppgifter kallas i Spectrum för processer och är 21 stycken till antalet. Råden i Spectrum kan användas och anpassas när museet skriver ned sina egna policyer och arbetsrutiner för varje process. I textversionen för en föreslagen arbetsrutin i Spectrumdokumentet listas information som kan behöva registreras, till exempel Benämning, Ankomstnummer och Kort beskrivning. I Spectrum kallas dessa för informationsenheter. De listas i informationsgrupper, till exempel Information om identifiering av objekt. I detta appendix till Spectrum 5.0 listas informationsenheterna i alfabetisk ordning med tillhörande råd för hur dessa informationsenheter kan registreras. Informationsenheterna listas också i informationsgrupper.