Bläddra

Spiken i körsbärsträdet

Köp här

Spiken i körsbärsträdet

Köp här
  • Tränar språk- och skrivförmåga
  • Kombinerar litteratur- och språkorientering
  • Oändliga variationsmöjligheter genom övningar och bildbanker
  • Lär novellens form av Raymond Carver, Ruth Rendell och Anton Tjechov. Studera Kerstin Ekmans och Monika Fagerholms romanteknik. Öva lyrik med Sapfo och Tomas Tranströmer, eller skriv en dramatisk dialog à la Kristina Lugn!

    Kombinerar litteratur och språkorientering
    Med antologierna Fyra genrer utvecklar eleverna sin språkliga förmåga med hjälp av etablerade författare. Samtidigt lär de sig mycket om litteratur, författare och olika genrer. Var och en av de fyra böckerna ägnas åt en enskild genre. Framstående författare inom respektive genre presenteras med porträtt och texter. Efter varje text finns övningar som avstamp för diskussioner och eget skrivande.

    I varje bok finns en fyllig bildbank med inspirerande bilder att skriva till.