Bläddra

Språket, människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språket, människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Avsikten med detta lärarmaterial är att ge en tydlig översikt av innehållet i läroboken, peka ut de centrala momenten samt ge tips och idéer för undervisningen. Här finns en genomgång av kärninnehållet i varje kapitel exempel och tips på hur man kan analysera och vinkla materialet i boken kommentarer, lösningsförslag med mera till övningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer tips till länkar, bredvidläsning eller annat intressant material. Dessutom finns exempel på bildanalys och kommentarer till bok- och länktipsen, fördjupningarna och de digitala övningarna samt förslag på provuppgifter och nedladdningsbara powerpointpresentationer till respektive kapitel.