Bläddra

Språkets betydelse för effektivt lärande : Forskningsbaserad undervisning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Språkets betydelse för effektivt lärande : Forskningsbaserad undervisning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Elever har olika bakgrund, olika kunskaper och olika erfarenheter, men i skolan möts de som ett kollektiv. Utmaningen för skolan är att skapa ett rum där alla dessa röster får mötas och brytas mot varandra, så att eleverna får de intellektuella utmaningar som är nödvändiga för att konstruera ny kunskap.

Lärande i skolan är till största delen beroende av olika språkliga aktiviteter. Det är dock inte alltid som dessa stimulerar elevernas lärande. Därför behöver medvetenheten om vilka aktiviteter som gynnar lärande och hur de kan formas i klassrummet öka.

I den här boken diskuterar författaren den teoretiska grundvalen för vilka språkliga aktiviteter som gynnar lärande och hur de kan gestaltas i klassrummet. Boken innehåller också ett flertal konkreta exempel på klassrumsaktiviteter som stimulerar lärandet.

Nils-Erik Nilsson är fil.dr. i svenska med didaktisk inriktning.