Bläddra

Språkets dialektik och dialektikens språk

Köp här

Språkets dialektik och dialektikens språk

Köp här
Det vanliga när man analyserar kunskapsteoretiska problem är att utgå från vår varseblivning och våra sinnesorgan. Israel väljer i stället vårt vardagsspråk som utgångspunkt. Resultatet av det synsättet blir det som gett boken dess titel: det finns likheter mellan det sätt på vilket man kan tala om en dialektisk relation och förhållanden inom vårt vardagsspråks logik. Det går att etablera en relation mellan dialektikens språk och (vardags)språkets dialektik.