Bläddra

Språkporten Bas Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sva Grund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Språkporten Bas Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sva Grund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Språkporten Bas finns nu i en efterlängtad andra upplaga! Grundstrukturen är densamma som tidigare, men mycket är nytt eller uppdaterat. Texterna har fått en tydligare genrekoppling och fler skrivuppgifter har tillkommit. Liksom tidigare kan Språkporten Bas användas till exempel i Sva Grund, Sva 1, bildningsförbundens kurser och av studenter vid svenska och utländska universitet. Strukturerad språkträning Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt. De är även valda för att tydligt representera olika genrer. I anslutning till kapiteltexterna finns utförliga ordlistor och i en mängd övningar tränas, med utgångspunkt i texterna, det abstrakta ordförrådet, ordbildning, fraser och grammatik. I den nya upplagan har dessutom skrivuppgifterna fått en tydligare genrekoppling. Fylligt digitalt läromedel för mer träning I det digitala läromedlet finns hela boken inläst med textföljning. Här kan eleverna öva vidare på de moment som behandlas i boken. Via lärarmaterialet finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Förutom bokens alla ord kan eleverna arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord. Den digitala delen fungerar på dator, surfplatta och i mobiltelefon.