Bläddra

Språkvägen – Arbetsliv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkvägen – Arbetsliv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkvägen Arbetsliv är en introduktion till arbetslivet i Sverige och kan användas av elever som läser en utbildning med yrkesinriktning och befinner sig på sfi kurs C och D eller motsvarande. Boken utvecklar både språket och ger kunskap i hur arbetslivet fungerar. Språkvägen Arbetsliv är uppdelad i 10 kapitel, varav det första kapitlet innehåller grundläggande fakta om arbetsmarknaden och de följande 9 kapitlen är indelande i teman som tar upp situationer som är vanliga på arbetsplatsen.

Liksom övriga böcker i Språkvägen-serien är utgångspunkten att eleverna ska lyssna och samtala för att sedan läsa och skriva. Boken är också utrustad med lyssningskoder för att göra det lättare för eleverna att lyssna till texterna. Koderna finns vid tankekartorna, huvudtexterna och uttalsövningarna. Scanna enkelt koden med en mobiltelefon eller surfplatta och få ljudet uppläst. Elevbokens texter finns även inlästa som ljudfil på ovningsmastaren.se där det också finns färdighetsträning. Till Språkvägen Arbetsliv finns det kopieringsunderlag i form av ordlistor, tankekartor och stöd till tankekartor – en sammanfattning av elevbokens texter och tankekartor, gratis att ladda ner.