Bläddra

Språkvägen – för sfi kurs C, ny upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkvägen – för sfi kurs C, ny upplaga

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texter genom att först lyssna, sedan tala och därefter skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar. Den nya upplagan av Språkvägen sfi C är uppdelad i 10 teman med två svårighetsgrader. Innehållet i nivå 1 har ett individfokus vilket innebär att samtalsfrågorna och skrivuppgifterna ofta utgår från jaget. I nivå 2 har innehållet ett mer samhällsinriktat fokus. Varje tema inleds alltid med en tankekarta i bilder.

Nu finns det lyssningskoder i boken för att göra det lättare för eleverna att lyssna till texterna. Koderna finns vid tankekartorna, huvudtexterna och uttalsövningarna. Scanna enkelt koden med en mobiltelefon eller surfplatta och få ljudet uppläst. Elevbokens texter finns även inlästa som ljudfil på ovningsmastaren.se där det också finns färdighetsträning. Till Språkvägen finns en omfattande lärarhandledning med metodiska tips och kopieringsunderlag.