Bläddra

Språkvägen sfi C Samtalsövningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkvägen sfi C Samtalsövningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Exempel på övningar är bildserier, ordmingel, återberätta en historia och frågesport. Samtalsövningarna är ett komplement till Språkvägen C men kan användas helt fristående. Materialet är fritt för kopiering. I Språkvägen får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och till sist skriva och läsa. Arbetsmetoden i Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar. Språkvägen: 1) inleder varje tema med en tankekarta i bilder 2) finns inläst som mp3-filer på hemsidan 3) har alla övningar som kopieringsunderlag i Lärarhandledningen inkl. mp3-fil med bilder och ljud 4) har texter på samma svårighetsnivå genom resp. bok 5) har texter tagna ur verkligheten 6) har alla skrivövningar, kopplade till bokens kapitel, som kopieringsunderlag i lärarhandledningen 7) har många övningar till varje kapitel som kopieringsunderlag i lärarpärmen. I lärarpärmen finns även bilder från tankekartorna och bildserier att använda som samtalsunderlag. Det finns en uppslagsdel med baskunskaper sist i böckerna.