Bläddra

Sri Isopanisad

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Östasiatisk och indisk filosofi
Köp här

Sri Isopanisad

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Östasiatisk och indisk filosofi
Köp här
Sanskritordet Sri Isopanisad betyder "kunskapen som för en närmare den Högsta Personen". Sri Isopanisads budskap strider därför direkt mot den moderna vetenskapens läror, vilka hävdar att tillvaron inte har sin grund i en person, utan enbart i abstrakta lagar som styr slumpartade kollisioner mellan elementarpartiklar i tidens och rummet oändliga tomhet.
Som personer motsätter vi oss förslaget att vi skulle kunna analyseras som livlösa lagar och partiklar. Vi anser personlighet vara den fasta grunden och förenande principen för vår tillvaro. Att denna känsla är riktig bekräftas i Indiens urgamla vediska filosofi, som med eftertryck förkunnar personlighetens suveränitet inom livets och kunskapens alla områden. Den grundläggande vediska undervisningen om personlighetens allmängiltighet sammanfattas i Sri Isopanisad, den främsta av de 108 Upanisaderna.