Bläddra

Städer om aftonen

Köp här

Städer om aftonen

Köp här
"Poesin handlar om att bekräfta. Jag bekräftar att jag lever, att jag inte lever ensam. Poesin är en framtid, att tänka på nästa vecka, på ett annat land, på dig när du är gammal."