Bläddra

Ställföreträdarskap : Vad socialtjänsten behöver veta

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Ställföreträdarskap : Vad socialtjänsten behöver veta

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Det finns ett stort behov av kunskap för personal inom socialtjänsten om olika former av
ställföreträdarskap och hur socialtjänsten bör förhålla sig till ställföreträdaren och till regelverket.
Handboken är tänkt att undvika missuppfattningar hos socialtjänsten om ställföreträdarens
uppdrag och förutsättningarna för olika ställföreträdarskap.