Bläddra

Stängsel

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Stängsel

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Kraven på ett effektivt utnyttjande av betet med högt betestryck och väl arbetade marker har ökat. Därmed måste man ställa högre krav på sina stängsel. Här hittar du många bra lösningar.

Boken redogör för olika typer av stängsel och hur de sätts upp. Den behandlar elstängsel utförligt och beskriver stängselgenomgångar som grindar, stättor och färister. Olika hanteringsanläggningar beskrivs också. Lagar och bestämmelser tas upp ingående.

Rådjur och annat vilt ställer till stora skador på växtligheten, t ex i spannmålsodlingar, i villaträdgårdar och på kyrkogårdar. Här ges exempel på hur man skyddar sig mot vilt med hjälp av stängsel.


Anders Råsberg är maskinkonsulent, Kajsa Walberg-Leander är husdjursagronom och rådgivare. Båda arbetar på länsstyrelsens lantbruksenhet i Jönköping. De är också lantbrukare och har därigenom praktisk erfarenhet av stängselfrågor.