Bläddra

Startklart 2 Trumset

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Slagverk

Startklart 2 Trumset

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Slagverk
STARTKLART 2 är en fristående fortsättning på STARTKLART 1, ett nybörjarmaterial för klassorkester eller orkester inom musik- och kulturskola. Med STARTKLART blir musiken svängig och glädjefylld med enkla medel och bara ett fåtal toner. Progressionen är långsam och tonförrådet i bokens melodier innehåller bara åtta toner. Låtarna 21–33 är arrangerade med fyra stämmor. ELEVHÄFTENA För varje instrument finns ett elevhäfte. När ett nytt moment introduceras visas detta tydligt i en informationsruta. I häftena finns också sex “stationer” med pysseluppgifter för träning av notläsning, notskrivning och teoretiska kunskaper. Längst bak i elev-häftena finns en grepptabell där tonerna i presenteras. Från och med nummer 21 är låtarna arrangerade med fyra stämmor. I elevhäftena är melodin alltid noterad på uppslagets vänstersida och en av stämmorna på högersidan. Varje elev i orkestern har sitt eget häfte. Genom att eleverna använder böcker i stället för lösa kopior ökar möjligheten att skapa och ge ut mer material i framtiden. Trumset Trumstämman är en av komplementstämmorna och inte en del av den pedagogiska progressionen. Stämman är skriven så att den skall vara möjlig att spela för en nybörjare. Noteringen är alltså inte transkriptioner av det som spelas av trummisen på cd-skivan. Denna stämma är inte noterad i partituret.