Bläddra

Startklart 2 Violin

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Stränginstrument Violin

Startklart 2 Violin

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning Musikinstrument Stränginstrument Violin
STARTKLART 2 är en fristående fortsättning på STARTKLART 1, ett nybörjarmaterial för klassorkester eller orkester inom musik- och kulturskola. Med STARTKLART blir musiken svängig och glädjefylld med enkla medel och bara ett fåtal toner. Progressionen är långsam och tonförrådet i bokens melodier innehåller bara åtta toner. Låtarna 21–33 är arrangerade med fyra stämmor. ELEVHÄFTENA För varje instrument finns ett elevhäfte. När ett nytt moment introduceras visas detta tydligt i en informationsruta. I häftena finns också sex “stationer” med pysseluppgifter för träning av notläsning, notskrivning och teoretiska kunskaper. Längst bak i elev-häftena finns en grepptabell där tonerna i presenteras. Från och med nummer 21 är låtarna arrangerade med fyra stämmor. I elevhäftena är melodin alltid noterad på uppslagets vänstersida och en av stämmorna på högersidan. Varje elev i orkestern har sitt eget häfte. Genom att eleverna använder böcker i stället för lösa kopior ökar möjligheten att skapa och ge ut mer material i framtiden. Violin Materialet är främst anpassat för blåsinstrument men för att kunna kombinera blås och stråk finns också elevhäften för violin och cello. I violinboken är stämma 3 noterad från och med låt 21. Denna stämma innehåller ungefär samma tonförråd som melodierna gör.