Bläddra

Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap

Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det råder en klassisk motsättning mellan demokrati och byråkrati. Demokrati, som bygger på värden som jämlikhet, delaktighet och individualitet, står i kontrast till den offentliga förvaltningens krav på hierarki, specialisering och opersonlighet. Denna bok är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan demokrati och byråkrati. Den offentliga makten utövas i ett samspel mellan många olika myndigheter och organisationer. Boken ger en koncentrerad översikt över hur makten är organiserad på statlig, regional, kommunal och internationell nivå. Det visar sig att dagens maktstruktur håller på att förändras i viktiga avseenden. Utvecklingen får konsekvenser för medborgarstyrelsen, rättsstaten och den offentliga sektorns handlingsförmåga. Statsbyggnad – den offentliga maktens organisation vänder sig i första hand till studenter i statsvetenskap och offentlig förvaltning. Den kan också läsas av alla som intresserar sig för frågor om makt och demokrati. Denna nya upplaga är aktualiserad och har ett nytt avslutningskapitel.