Bläddra

Statsstödsregleringen : Reglernas placering i rättssystemet och inom konkur

Kategorier: Juridik
Köp här

Statsstödsregleringen : Reglernas placering i rättssystemet och inom konkur

Kategorier: Juridik
Köp här
Huvudreglen är att statliga stöd som hotar att snedvrida konkurrensen inte får beviljas. Har stöd ändå lämnats ska det återbetalas - det finns dock undantag! Här ges stödmottagare, konkurrenter till stödmottagare och offentliga myndigheter ökade kunskaper om förutsättningar för beviljande, återbetalning, agernade mot oförenliga stöd etc.